AFLĂ MAI MULTE EXPLICAȚII DESPRE DOCUMENTUL – GHIDUL SOLICITANTULUI SPECIFIC PENTRU GAL PLAIURI SOMEȘENE ACCESÂND O PREZENTARE SISTEMICĂ A ACESTUIA – (Vezi prezentare)

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Someșene – varianta din 24.10.2019

Se află încă în consultare publică.

Va rugam sa ne transmiteti observatiile dumneavoastra prin e-mail la adresa : galplaiurisomesene@yahoo.com pana in data de 28.10.2019 inclusiv.

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene lanseaza in consultare publica Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Someșene – varianta 15.10.2019.

 

DESCARCĂ GHIDUL AICI

 

Va rugam sa ne transmiteti observatiile dumneavoastra prin e-mail la adresa : galplaiurisomesene@yahoo.com pana in data de 20.10.2019 inclusiv.

                                                                                                                                  Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

pune în consultare publică, începând cu data de 08.10.2019,

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor

pentru fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Someșene

GS_CS_POCU – pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Capital Uman

GS_CS_POR – pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Regional

 


În data de 10.09.2019, Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene,

a primit notificarea privind rezultatul verificării procedurii de evaluare și selecție

a fișelor de intervenții POR și POCU, notificare redată în documentul de mai jos.

 REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

Asociația GAL Plaiuri Someșene din Gherla, cu sediul în localitatea Gherla, strada Bobâlna nr.2, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante    : (VEZI ANUNȚ,CERINȚE,BIBLIOGRAFIE)

  • Coordonator proiecte POR, cod COR 242213,

  • Asistent Manager cod COR 334303Asociația GAL Plaiuri Someșene pune în dezbatere și consultare publică Procedura de evaluare și selecție a proiectelor/fișelor de proiect la nivelul GAL Plaiuri Someșene, precum și Anexele acesteia.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră, alături de nume, prenume și telefon de contact, pe adresa de

e-mail : galplaiurisomesene@yahoo.com

Documentele pot fi accesate după cum urmează:

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor/fișelor de proiect la nivelul GAL Plaiuri Someșene

 

 

Invitație de aderare ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene invită toți actorii sociali ai comunității Gherlene, să se alăture inițiativelor Asociației, devenind membrii ai acesteia.

Scopul generic al Asociaţiei este promovarea dezvoltării durabile a teritoriului Municipiului Gherla,  prin mobilizarea comunității de la nivelul Municipiului Gherla. În vederea realizării scopului principal, proiectele propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, pe POCU respectiv POR, vor  genera schimbări de ordin social și economic prin intervenții în zonele urbane marginalizate din teritoriul SDL, care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunității.

Pentru a adera la Asociație sunt necesare următoarele documente:

Depunerea dosarului de înscriere se face la sediul Asociației din str. Bobâlna nr.2, de Luni-Vineri, în intervalul orar 12:00 – 18:00.

Taxă de înscriere : 250 RON, vor fi depusi in contul asociației: RO86BTRLRONCRT0421321101, cu mentiunea taxa in scriere membru ( denumire)

Termen de depunere a înscrierilor: 01.05.2019

Detalii privind  Consiliul Director al Asociației, cotizațiile anuale ale membrilor sau alte informații, pot fi obținute telefonic la 0746380777 sau prin e-mail galplaiurisomesene@yahoo.com.

  

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene din Gherla este o asociație formată din reprezentanți ai Autorităților Publice Locale, Instituțiilor publice, instituții de cult, alte asociații și fundații, dar și persoane fizice și juridice, partenerii sociali privați având o reprezentare de minim 51%.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: Implică-te în present ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene.

Contractul este finanțat în cadrul POCU, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Componenta 1 – Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.192.922,79 lei, din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ ILMT, iar 59.646,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

 

Proiectul va fi implementat în Municipiul Gherla pe o durata de 4 luni (Septembrie 2017 – Decembrie 2017).

OBIECTIVUL  PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este asigurarea şi urmărirea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul Municipiului Gherla (Gherla, Băiţa, Hăşdate şi Silivaş) şi îndeplinirea obiectivelor vizate de SDL, prin proiecte propuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) respectiv Programului Operaţional Regional (POR).

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune, aşadar, un mix de direcţii de acţiune, creând premisele favorabile pentru apariţia de noi locuri de muncă, incluziunii persoanelor aparţinatoare comunităţii marginalizate din mediul urban dar şi construcţiei/reamenajării unităţilor de învăţământ, dotării cu aparatură medicală a spitalului sau acţiuni de amenajare a teritoriului cum ar fi: Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic, crearea de locuri de parcare, extindere pistă de biciclete, amplasare de toalete ecologice, etc.

Rezultatele prevăzute a fi realizate, la finalul implementării acestui proiect sunt: implementarea SDL, asigurarea unei pietre de temelie privind o dezvoltare durabilă a comunităţii precum şi o mai bună conştientizare şi implicare a comunităţii în treburile obştei.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Image module