Ești o fire revoluționară si curajoasă 🤩, pasionată de inovare și antreprenoriat💡💶, care visează să conducă o organizație cu o misiune bine definită📌 ? Îți dorești ca prin activitatea desfășurată să ajuți și comunitățile care se confruntă cu probleme sociale⁉️
❇️Grupul de actiune locală Plaiuri Someșene❇️ te invită să te familiarizezi cu domeniul Economiei Sociale și să afli care sunt 🇪🇺 posibilitățile de finanțare europeană 🇪🇺a antreprenorilor care au curajul și determinarea de a înființa o întreprindere de economie socială ! Fii alaturi de noi într-un webinar care va avea loc pe 19 Octombrie la ora 19:00 📍☺️ ⏳

Formular de inscriere : 

Anunț:

Apelul de selecţie a Fişelor  de proiecte POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./10 SCHEMA DE MINIMIS PENTRU CREAREA INFRASTRUCTURII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DE INSERȚIE se pelungește până la data de 13 august 2020 ora 12.00.

Această modificare a fost determinată de instrucțiunea nr. 161/2020 prin care Ministerul Lucrărilor Publice prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 aferent POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), până la data de 31 august și a fost avizată de ADR-NV.

 

 Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE PENTRU INTERVENȚILE

Intervenție POCU – Frigiderul comunitar

Intervenție POCU – Biblioteca de lucruri

privind inovarea socială în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI

 

GHID

ANEXA 1 – Model Fișa de proiect

ANEXA 2 – Definitie indicatori

ANEXA 3 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

ANEXA 4 – DUCAE solicitant_lider

ANEXA 5 – DUCAE Partener

ANEXA 6 – Grila de evaluare tehnică și financiară

ANEXA 7 – Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii

ANEXA 8 – Consimțământ prelucrare date

ANEXA 9 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

ANEXA 10 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019

 

 Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE PENTRU INTERVENȚIA privind renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale, aferente intervențiilor SDL la GAL Plaiuri Someșene.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI

GHID

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

 

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019

 Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE PENTRU INTERVENȚIA POCU – Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în
domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare
personală etc. cu participarea comunității
în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

 

DESCARCĂ GHID

 

ANEXA 1 – Model Fișa de proiect

ANEXA 2 – Definitie indicatori

ANEXA 3 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

ANEXA 4 – DUCAE solicitant_lider

ANEXA 5 – DUCAE Partener

ANEXA 6 – Grila de evaluare tehnică și financiară

ANEXA 7 – Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii

ANEXA 8 – Consimțământ prelucrare date

ANEXA 9 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

ANEXA 10 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE

pentru depunerea de fișe de proiecte aferente interveției privind extinderea și modernizarea adăpostului pentru animale, aferente intervențiilor SDL

la GAL Plaiuri Someșene.

Prezentul GHID vizează apelul de tip necompetitiv.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

GHID

                      Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

 

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

PENTRU INTERVENȚIA POCU – Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip
afterschool, oferirea de subvenții etc.
în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-Formarea-personalului-si-furnizarea-de-servicii-afterschool.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-ucenicie-POCU.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

PENTRU INTERVENȚIA POCU – Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID: 

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-Programe-de-ucenicie-formare-profesionala-consiliere-si-orientare-vocationala-etc.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-ucenicie-POCU.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI
CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
PENTRU INTERVENȚIA POCU – Operaționalizare Centru comunitar integrat în cadrul SDL
Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID:  http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GHIDUL-SOLICITANTULUI-CONDIȚII-SPECIFICE-DE-ACCESARE-prezentare-25.11.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-CCI-POCU.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului

CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) -Acest ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 9.1, respectiv pentru depunerea de fișe de proiecte aferente interveției privind construire si dotare centre comunitare integrate, aferente intervențiilor SDL la GAL Plaiuri Someșene. Prezentul GHID vizează apelul de tip competitiv.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-POR-Construire-si-dotare-centre-comunitare-integrate.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-total-1.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 14.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului

CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-POR-UAT-GHERLA.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE : http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-total.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019
Azi, 14.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILORPENTRU INTERVENȚIA POCU – Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate deconsiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi
în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-Stimularea-infiintarii-de-noi-afaceri.pdf

CLICK AICI  PENTRU ANEXE :

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-ghid.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 11.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului  ,,CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENEîn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC,, pentru Intervenția 10 din SDL: SCHEMA DE MINIMIS PENTRU pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale!

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND UMATORUL LINK:

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.GSCS-Intreprinderile-de-economie-sociale-de-insertie.pdf

ANEXE: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/ANEXE-1.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 11.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică  Ghidul Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU INTERVENȚIA POCU – INFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE COMPONENTA SOFT

în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND UMATOARELE LINK-uri GHID: http://plaiurisomesene.ro/gscs-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-componenta-soft/

ANEXE: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/ANEXE.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019AFLĂ MAI MULTE EXPLICAȚII DESPRE DOCUMENTUL – GHIDUL SOLICITANTULUI SPECIFIC PENTRU GAL PLAIURI SOMEȘENE ACCESÂND O PREZENTARE SISTEMICĂ A ACESTUIA – (Vezi prezentare)

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Someșene – varianta din 24.10.2019

Se află încă în consultare publică.

Va rugam sa ne transmiteti observatiile dumneavoastra prin e-mail la adresa : galplaiurisomesene@yahoo.com pana in data de 28.10.2019 inclusiv.

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene lanseaza in consultare publica Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Someșene – varianta 15.10.2019.

 

DESCARCĂ GHIDUL AICI

 

Va rugam sa ne transmiteti observatiile dumneavoastra prin e-mail la adresa : galplaiurisomesene@yahoo.com pana in data de 20.10.2019 inclusiv.

                                                                                                                                  Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

pune în consultare publică, începând cu data de 08.10.2019,

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor

pentru fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Someșene

GS_CS_POCU – pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Capital Uman

GS_CS_POR – pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Regional

 


În data de 10.09.2019, Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene,

a primit notificarea privind rezultatul verificării procedurii de evaluare și selecție

a fișelor de intervenții POR și POCU, notificare redată în documentul de mai jos.

 REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

Asociația GAL Plaiuri Someșene din Gherla, cu sediul în localitatea Gherla, strada Bobâlna nr.2, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante    : (VEZI ANUNȚ,CERINȚE,BIBLIOGRAFIE)

  • Coordonator proiecte POR, cod COR 242213,

  • Asistent Manager cod COR 334303Asociația GAL Plaiuri Someșene pune în dezbatere și consultare publică Procedura de evaluare și selecție a proiectelor/fișelor de proiect la nivelul GAL Plaiuri Someșene, precum și Anexele acesteia.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră, alături de nume, prenume și telefon de contact, pe adresa de

e-mail : galplaiurisomesene@yahoo.com

Documentele pot fi accesate după cum urmează:

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor/fișelor de proiect la nivelul GAL Plaiuri Someșene

 

 

Invitație de aderare ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene invită toți actorii sociali ai comunității Gherlene, să se alăture inițiativelor Asociației, devenind membrii ai acesteia.

Scopul generic al Asociaţiei este promovarea dezvoltării durabile a teritoriului Municipiului Gherla,  prin mobilizarea comunității de la nivelul Municipiului Gherla. În vederea realizării scopului principal, proiectele propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, pe POCU respectiv POR, vor  genera schimbări de ordin social și economic prin intervenții în zonele urbane marginalizate din teritoriul SDL, care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunității.

Pentru a adera la Asociație sunt necesare următoarele documente:

Depunerea dosarului de înscriere se face la sediul Asociației din str. Bobâlna nr.2, de Luni-Vineri, în intervalul orar 12:00 – 18:00.

Taxă de înscriere : 250 RON, vor fi depusi in contul asociației: RO86BTRLRONCRT0421321101, cu mentiunea taxa in scriere membru ( denumire)

Termen de depunere a înscrierilor: 01.05.2019

Detalii privind  Consiliul Director al Asociației, cotizațiile anuale ale membrilor sau alte informații, pot fi obținute telefonic la 0746380777 sau prin e-mail galplaiurisomesene@yahoo.com.

  

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene din Gherla este o asociație formată din reprezentanți ai Autorităților Publice Locale, Instituțiilor publice, instituții de cult, alte asociații și fundații, dar și persoane fizice și juridice, partenerii sociali privați având o reprezentare de minim 51%.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: Implică-te în present ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene.

Contractul este finanțat în cadrul POCU, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Componenta 1 – Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.192.922,79 lei, din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ ILMT, iar 59.646,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

 

Proiectul va fi implementat în Municipiul Gherla pe o durata de 4 luni (Septembrie 2017 – Decembrie 2017).

OBIECTIVUL  PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este asigurarea şi urmărirea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul Municipiului Gherla (Gherla, Băiţa, Hăşdate şi Silivaş) şi îndeplinirea obiectivelor vizate de SDL, prin proiecte propuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) respectiv Programului Operaţional Regional (POR).

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune, aşadar, un mix de direcţii de acţiune, creând premisele favorabile pentru apariţia de noi locuri de muncă, incluziunii persoanelor aparţinatoare comunităţii marginalizate din mediul urban dar şi construcţiei/reamenajării unităţilor de învăţământ, dotării cu aparatură medicală a spitalului sau acţiuni de amenajare a teritoriului cum ar fi: Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic, crearea de locuri de parcare, extindere pistă de biciclete, amplasare de toalete ecologice, etc.

Rezultatele prevăzute a fi realizate, la finalul implementării acestui proiect sunt: implementarea SDL, asigurarea unei pietre de temelie privind o dezvoltare durabilă a comunităţii precum şi o mai bună conştientizare şi implicare a comunităţii în treburile obştei.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Image module