Apel de Selecție de fișe de proiecte POCU/GAL/2020/5/nr. Apel 3/OS 5.1./ 17  Formarea personalului  si furnizarea serviciilor de tip after school, oferirea de subventii … , Nr. 885/24.08.2020

GHID

ANEXA 1 – Model Fișa de proiect

ANEXA 2 – Definitie indicatori

ANEXA 3 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

ANEXA 4 – DUCAE solicitant_lider

ANEXA 5 – DUCAE Partener

ANEXA 6 – Grila de evaluare tehnică și financiară

ANEXA 7 – Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii

ANEXA 8 – Consimțământ prelucrare date

ANEXA 9 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

ANEXA 10 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Vezi și Fișer excel anexa la Fișa de proiect POCU


Apel de Selecție de fișe de proiecte POCU/GAL/2020/5/nr. Apel 2/OS 5.1./ 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi, Nr. 862/11.08.2020

GHID

ANEXA 1 – Model Fișa de proiect

ANEXA 2 – Definitie indicatori

ANEXA 3 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

ANEXA 4 – DUCAE solicitant_lider

ANEXA 5 – DUCAE Partener

ANEXA 6 – SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

ANEXA 7 – CONTRACT DE SUBVENȚIE

ANEXA 8 – Consimțământ prelucrare date

ANEXA 9 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

ANEXA 10 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

ANEXA 11 – Grila de evaluare tehnică și financiară

ANEXA 12 – Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii

Vezi și Fișer excel anexa la Fișa de proiect POCU

 

            INVITATIE: Sesiune de informare/  Atelier de lucru  Nr. 808/15.07.2020

 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE, VĂ INVITĂ MIERCURI 29.07.2020, ORA 16:00 LA ESCAPE EVENTS GHERLA STR PARCULUI LA UN ATELIER DE LUCRU/ SESIUNE DE INFORMARE ,  ÎN CADRUL PROIECTULUI CU  TITLUL: IMPLICĂ-TE ÎN PREZENT ! SCHIMBĂ VIITORUL ! – FUNCTIONAREA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE, PENTRU A DISCUTA DESPRE INTERVENȚIILE 9 INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE COMPONENTA SOFT ȘI 10 SCHEMA DE MINIMIS PENTRU CREAREA INFRASTRUCTURII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DE INSERȚIE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI GHERLA,  ADRESANDU-SE  UAT-ULUI  GHERLA CAT SI SOLICITANTILOR ELIGIBILI DIN CADRUL INTERVENTIILOR POCU/POR.

 

 


Apel de Selecție de fișe de proiecte POCU/GAL/2020/5/nr. Apel 1/OS 5.1./ 9 ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE COMPONENTA SOFT, Nr. 812/15.07.2020

GHID

Apel de selecție intervenția 9

ANEXA 1 – Model Fișa de proiect

ANEXA 2 – Definitie indicatori

ANEXA 3 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

ANEXA 4 – DUCAE solicitant_lider

ANEXA 5 – DUCAE Partener

ANEXA 6 – SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

ANEXA 7 – CONTRACT DE SUBVENȚIE

ANEXA 8 – Consimțământ prelucrare date

ANEXA 9 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

ANEXA 10 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

ANEXA 11 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Vezi și Fișer excel anexa la Fișa de proiect POCU

 


Apel de Selecție de fișe de pr oiectePOR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 18- DOTAREA SPITALULUI CU APARATURĂ DE SPECIALITATE – nr. 768/30.06.2020

 

GHID

Apel de selecție intervenția 18

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări


Apel de selecție de fișe de proiecte POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 16- CONSTRUIRE/ AMENAJARE/DOTARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA FURNIZĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE DE CALITATE, ÎN SPECIAL A CELOR DE TIP AFTER SCHOOL – nr. 767/30.06.2020

GHID

Apel de selecție intervenția 16

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări


Apel de selecție de fișe de proiecte POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 15 MODERNIZAREA CANTINEI SOCIALE – nr. 766/30.06.2020

GHID

Apel de selecție intervenția 15

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări


Apel de selecție de fișe de proiecte POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenție 12 RENOVAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI – nr. 765 din 30.06.2020

GHID

Apel de selectie interventia 12

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări


Apel de selecție de fișe de proiecte POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 7 CONSTRUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE PE STR. PESCARILOR – nr. 764/ 30.06.2019

GHID

Apel selecție intervenția 7

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări


Apel de selecție de fișe de proiecte  POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția nr. 4- INSTALARE / CONSTRUCȚIE TOALETE PUBLICE – nr. 763/30.06.2019

GHID

Apel selecție intervenția 4

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări


Apel de selecție de fișe de proiexte POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 2 – AMENAJARE DE SENSURI UNICE ȘI PARCĂRI ÎN PREAJMA ȘCOLILOR, LICEELOR, GRĂDINIȚELOR, SPITALULUI, CLINICII – nr.762/30.06.2020

GHID

Apel selecție intervenția 2

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări


Apel de selecție de fișe de proiecte  POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./

Intervenția 1 – Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete  nr. 761/30.06.2020

GHID

Apel selecție intervenția 1

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

Anexa 8 – Declaratie cu privire la evitarea dublei finanțări

 

 Apel de selecție de fișe de proiecte  POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./10 pentru Interventia 10 – nr. 754/29.06.2020

GHID

Anexa 1 – Formularul fișei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Model C1 – Declarația de angajament

Anexa 5 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Anexa 6 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 7 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM