INFORMAREA PUBLICULUI LARG SI A POTENTIALILOR BENEFICIARI DE PROIECTE CU PRIVIRE LA INTERVENTIA 12 – Renovarea, amenajarea și dotarea creșei!

 

INFORMAREA PUBLICULUI LARG SI A POTENTIALILOR BENEFICIARI DE PROIECTE CU PRIVIRE LA INTERVENTIA 9 – Înființarea de întreprinderi de economie socială

Presentation ECONOMIE SOCIALA)


INFORMAREA PUBLICULUI LARG SI A POTENTIALILOR BENEFICIARI DE PROIECTE CU PRIVIRE LA INTERVENTIA 8

Înființarea de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/scheme de minimis


INFORMAREA PUBLICULUI LARG CU PRIVIRE LA INTERVENȚIA 17 FORMAREA PERSONALULUI ȘI FURNIZAREA SERVICIILOR DE TIP AFTER SCHOOL, OFERIREA DE SUBVENȚII

 

 1-Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete2- Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii3-Înființare servicii de transport public4-Instalarea/construcție toalete publice 5-Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic6-Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale7-Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor8-Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi9-Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft10-Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale11 – Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți12-Renovarea, amenajarea și dotarea creșei13-Construire și dotare centre comunitare integrate

pag.214 -Operaționalizare centru comunitar integrat

pag.215 – Modernizarea cantinei sociale16-Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool17-Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.18 – Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate19 – Frigiderul comunitar20 – Biblioteca de lucruri21 – Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

pag.222-Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale23-Construire și promovare brand local