Rezultatul achiziției privind Servicii de Consultanță în elaborarea Ghidului Solicitantului pentru intervențiile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla pentru GAL aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

Câștigător: CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI STUDII EUROPENE 

Valoarea contractului: 30.247,00  RON lei fara tva

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 222 din 19. 09. 2019

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică Servicii de Consultanță în elaborarea Ghidului Solicitantului pentru intervențiile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla, în cadrul proiectului  Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cod MYSMIS 123789.

VEZI ANUNȚ

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se vor consulta Specificațiile tehnice  aferent Achiziției

   VEZI CAIET DE SARCINI

documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului (VEZI DOCUMENTE)

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

 

Clarificare referitoare la invitatia de participare

nr. 222/19.09.2019:

Dintr-o eroare invitatia de participare face referire la un caiet de sarcini cu un numar diferit fata de caietul de sarcini cu nr. 212 din 12.09.2019 care prezinta specificatiile tehnice pentru achizitie si care a fost publicat alaturi de invitatia de participate nr. 222 din 19.09.2019.
Va rugam sa respectati specificatiile caietului de sarcini nr. 212 din 12.09.2019 in elaborarea ofertelor.

 Rezultatul achiziției privind ,, Servicii de publicitate: Lot 1 Anuțuri în presă și Lot 2 Anuțuri radioʺpentru GAL aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

 

Câștigător: SC ELIT MEDIA ADVERTISING 

Valoarea contractului: 8050 lei fara tva

 

Rezultatul achiziției privind: ʺFurnizare de materiale de birotică, papetărie, materiale consumabile (cartușe și tonere) precum si produse similare pentru GAL aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

Câștigător: S.C. WEB COMPUTER SRL 
Valoarea contractului: 9630,09 lei fără TVARezultatul achiziției privind: ʺServicii de organizare  Evenimentʺaferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

Câștigător: S.C. DARIMA STIL SRL 
Valoarea contractului: 26 370 lei fără TVARezultatul achiziției privind: ʺServicii de organizare  Pachet de cursuri de formare Profesională,,  aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene,,

Câștigător: FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA
Valoarea contractului: 77 500 lei fără TVA

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 52 din 15. 02.2019

 

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică Servicii de publicitate: Lot 1 Anuțuri în presă și Lot 2 Anuțuri radioʺaferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL)

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se vor consulta Specificațiile tehnice  aferent Achiziției

   VEZI CAIET DE SARCINI

documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)

 

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 25 din 31. 01.2019

 

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică Furnizare de materiale de birotică, papetărie, materiale consumabile (cartușe și tonere) precum si produse similare pentru GAL Plaiuri Someșene, aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

 

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL)

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se vor consulta Specificațiile tehnice  aferent Achiziției

   VEZI CAIET DE SARCINI

 

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)

 

documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 15 din 25. 01.2019

 

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică ,,Servicii de organizare  Eveniment,,  aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL)

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se va consulta Caietul de Sarcini nr. 05 din 05.01.2019  aferent Achiziției

   VEZI CAIET DE SARCINI

 

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)

documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 10 din 22. 01.2019

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică ,,Servicii de organizare  Pachet de cursuri de formare Profesională,,  aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL).

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se va consulta Caietul de Sarcini nr. 284 din 10.12.2018 aferent Achiziției Directe

 

 

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)

documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 Rezultatul achiziției privind: ʺServicii de elaborare video de promovare a  oportunităților Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Gherlaʺ  aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

Câștigător: S.C. Online Video Network SRL
Valoarea contractului: 5800 lei fără TVARezultatul achiziției privind: ʺServicii de Consultanță și expertiză în elaborarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor ʺ  aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

Câștigător:ASOCIAȚIA CENTRUL DE INOVARE, MARKETING ȘI BUSINESS  
Valoarea contractului:  19000 fără TVAINVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 281 din 10.12.2018

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică ,,Servicii de elaborare video de promovare a  oportunităților Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Gherlaʺ  aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL). 

documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se va consulta Caietul de Sarcini nr. 276 din 07.12.2018 aferent Achiziției Directe

(VEZI CAIETUL)

documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 

 

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)Rezultatul achiziției privind: ʺServicii de elaborare, tipărire și producție de materiale promoționale personalizate GAL Plaiuri Someșeneʺ aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

Câștigător: SC CLICKSTOP SRL
Valoarea contractului: 60 990 lei fără TVARezultatul achiziției privind: Furnizare „Echipamente IT si software (Multifunctionala A3 color, Laptop, Licente software editare, Licente Antivirus, Aparat Fax, Videoproiector, Ecran proiectie”. 

Câștigător: NET BRINEL SA 
Valoarea contractului: 19.065 lei fara TVAINVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 247 din 22.11.2018

 

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică ,,Servicii de Consultanță și expertiză în elaborarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelorʺ  aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL). 

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se va consulta Caietul de Sarcini nr. 246 din 21.11.2018 aferent Achiziției Directe

(VEZI CAIET DE SARCINI)

 

Documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le furnizeze în vederea semnării contractului

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 

 

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 231 din 14.11.2018

 

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică ,,Echipamente IT și software (Multifuncțională A3 color, Laptop, Licențe software de editare, Licențe Antivirus, Aparat Fax, Videoproiector, Ecran proiecție) – GAL Plaiuri Someșeneʺ aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL). 

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se va consulta Caietul de Sarcini nr. 190 din 15.10.2018 aferent Achiziției Directe

(VEZI CAIET DE SARCINI) 

 

Documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le transmită împreună cu oferta tehnico financiară

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)

 

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 229 din 13.11.2018

 

Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică ʺServicii de elaborare, tipărire și producție de materiale promoționale personalizate GAL Plaiuri Someșeneʺ aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene (VEZI INVITAȚIA).

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se va consulta Caietul de Sarcini nr. 194 din 15.10.2018 aferent Achiziției Directe

(VEZI CAIETUL DE SARCINI)

 

Documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le transmită împreună cu oferta tehnico financiară

(DESCARCĂ FORMULARE)

 

Operatiorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ MODEL CONTRACT)

 

 

 ANUNȚ (12.11.2018)

 

Ca urmare a evaluării ofertelor pentru achiziția directă  ,,Echipamente IT și software (Multifuncțională A3 color, Laptop, Licențe software de editare, Licențe Antivirus, Aparat Fax, Videoproiector, Ecran proiecție) – GAL Plaiuri Someșeneʺ aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, vă comunicăm că ofertele publicate pe SICAP și transmise pe e-mailul galplaiurisomesene@yahoo.com de către operatorii economici, au fost declarate neconforme și inaceptabile.

Vă informăm că vom publica o nouă invitație de participare la achiziția directă ,,Echipamente IT și software (Multifuncțională A3 color, Laptop, Licențe software de editare, Licențe Antivirus, Aparat Fax, Videoproiector, Ecran proiecție) – GAL Plaiuri Someșeneʺ aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, în cel mai scurt timp posibil.

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE NR. 214 din 02.11.2018

 

  Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, cu sediul social în Gherla, str. Bobâlna nr.2, CIF: 38509479, invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică ,,Echipamente IT și software (Multifuncțională A3 color, Laptop, Licențe software de editare, Licențe Antivirus, Aparat Fax, Videoproiector, Ecran proiecție) – GAL Plaiuri Someșeneʺ aferente proiectului : Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

(VIZUALIZEAZĂ ANUNȚUL). 

 

În elaborarea ofertei tehnico-financiare, se va consulta Caietul de Sarcini nr. 190 din 15.10.2018 aferent Achiziției Directe

(VEZI CAIET DE SARCINI) 

 

Documentele de calificare  pe care ofertanții trebuie să le transmită împreună cu oferta tehnico financiară

( DESCARCĂ DOCUMENTE)

 

Operatorii economici care vor depune oferte sunt rugați să analizeze Modelul Cadru al Contractului aferent Achiziției și cerințele acestuia

(DESCARCĂ CONTRACTUL)