Raport de selectie final a fiselor de proiecte cuprinse in SDL depuse in cadrul apelului: POCU/GAL PLAIURI SOMESENE/2020/5/2/OS 5.1/8 Stimularea infiintarii de noi afaceri prin masuri integrate de consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi

 

RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR A FIȘELOR DE PROIECTE CUPRINSE ÎN SDL, DEPUSE ÎN CADRUL APELULUI  POCU GAL PLAIURI SOMEȘENE / 2020/ 5/2/OS 5.1/8 STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI AFACERI PRIN MĂSURI INTEGRATE DE CONSILIERE/FORMARE/MENTORAT/ SCHEME DE MICROGRANTURI NR. 1154 din 24.11.2020

CLICK AICI

 

 

 

Comunicat de presă nr. 745/25.06.2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, beneficiar al contracului NR.: POCU/390/5/1/123789 / 28.09.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru proiectul cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de pe Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 și Titlul proiectului: Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Somesene, cod MYSMIS 123789, lansează prezentul comunicat de presă cu scopul de a prezenta conceptul și activitatea de ,,Lansare de apeluri de selecție,, în etapa a III-a de implementare a mecanismului Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea comunității.

Lansarea Apelurilor de selecție de fișe de proiecte este o activitatea a proiectul derulat de către GAL PLAIURI SOMESENE în perioada 1.10.2018 – 30.09.2023, al cărui scop principal îl reprezintă implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Gherla, care a fost selectată spre finanțare, dacă se vor elabora proiecte hard și soft pe intervențiile acesteia, în valoare totală de 7.200.000 Euro.

 

Strategia finanțează prin Programul Operațional Regional și Programul Operațional Capital Uman, prin fonduri ESI, 21 de intervenții, care reprezintă nevoile de dezvoltare locală a Municipiului Gherla.

Pentru fiecare intervenție, la momentul lansării apelului de selecție vor fi publicate comunicate de presă care să anunțe perioada de depunere a fișelor de proiecte, vor fi organizate sesiuni de comunicare pe marginea intervențiilor, precum și informații cu privire la documentația de parcurs în vederea elaborării unor fișe de proiect.

Fondurile pot fi obținute dacă potențialii beneficiari vor depune la sediul Asociației fișe de proiecte completate în conformitate cu cerințele din Ghidul Solicitantului, în termen orientativ de 45 de zile calendaristice de la momentul lansării apelurilor de selecție (în funcție de intervenție).

 

Dacă aceste fișe sunt avizate de către GAL în procesul de evaluare și selecție, beneficiarii vor elabora proiectele finale care vor fi depuse în sistemul electronic MYSMIS în vederea primirii finanțării de la Autoritățile de Managament (AM) ale celor două programe sau de la organismele intermediare (OIR POCU N-V sau ADR-NV).

Lansarea apelurilor de selecție de fișe de proiecte este posibilă ca urmare a elaborării unor documente procedurale de tip : Procedură de evaluare și selecție specifică pentru GAL Plaiuri Someșene și Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor prin GAL Plaiuri Someșene, a căror lecturare este recomandată alături de Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului, pentru potențialii beneificiari interesați de obținerea finanțării și cadrul de desfășurare a procesului. Documentele sunt publicate pe website-ul asociației: plaiurisomesene.ro, în secțiunile proprii.

Valoarea totală a proiectului Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Functionarea Grupului de Actiune Locala Plaiuri Somesene, cod MYSMIS 123789, este de 1.192.922,79 lei, din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT, iar 59.646,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Publicarea prezentului articol este posibil datorită proiectului sus menționat, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

,,Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.,,