Astăzi, 06.07.2021, GAL Plaiuri Someșene,
lansează apelurile de selecție
de fișe de proiecte pentru intervențiile POR ale
SDL Gherla: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! adresate BENEFICIARULUI UAT
– Primăria municipiul Gherla

Acestea pot fi vizualizate mai jos :

 

 1. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #1 Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete  Apel Int. 1

 2. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #2 Amenajare de sensuri unice și parcări de biciclete în preajma grădinițelor, școlilor, liceelor Apel Int. 2

 3. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #4 Instalarea/construcția unor toalete publice  Apel Int. 4

 4. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #7 Construire de locuințe sociale Apel Int. 7

 5. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #9 Modernizarea infrastructurii în vederea creării unui Centru de consiliere, formare și orientare vocațională Apel Int. 9

 6. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #12 Modernizarea, amenajarea și dotarea creșei Apel Int. 12

 7. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #15 Modernizarea cantinei sociale Apel Int. 15

 8. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #16 Construire/modernizare/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip after-school Apel Int. 16

 9. Apel Fișă de proiect pentru intervenția POR #19 Modernizarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale Apel Int. 19Astăzi, 06.07.2021, GAL Plaiuri Someșene,
lansează apelul de selecție
de fișe de proiecte pentru intervenția POR
#13 Construire și dotare centre comunitare integrate
SDL Gherla: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!

 Apel Int. 13

 05.07.2021

 • Lansarea APELURILOR DE SELECȚIE va avea loc în data de 06.07.2021 ora 12:00; Apelurile vor fi deschise pentru o perioadă de 45 de zile, respectiv până în data de 20.08.2021
 1. GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE lansate de ASOCIAȚIA GAL PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – etapa a III-a a mecanismului DLRC Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, prioritatea de investiții 9.1 DLRC – adresat BENEFICIARULUI UAT – municipiul Gherla. GHIDUL ȘI ANEXELE POATE FI VIZUALIZAT AICI
 2. GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE lansate DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 9.1, respectiv pentru depunerea de fișe de proiecte aferente Intervenției privind Construire și dotare centre comunitare integrate, aferente intervențiilor SDL la GAL Plaiuri SomeșeneGHIDUL ȘI ANEXELE POATE FI VIZUALIZAT AICI