Denumire GAL Orașul/ Municipiul Intervenția Suma lansata

% din

POCU

SDL

Total Suma lansata % din POR SDL
Luna/ An
GAL Plaiuri Someșene Gherla (1)    Intervenție POR: Extinderea și optimizarea retelei de piste de biciclete

DECEMBRIE

2019

50 000 1,04%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (2)    Intervenție POR: Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

DECEMBRIE

2019

45000 0,93%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (3)    Intervenție din bugetul local: Înființarea de servicii de transport public

DECEMBRIE

2019

120 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (4)    Intervenție POR: Instalarea / construcția de toalete publice

OCTOMBRIE

2019

100 000 2,07%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (5)    Intervenție buget local: Restaurarea și funcționalizarea Pieței Centrale/ Parcului Mic

OCTOMBRIE

2019

500 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (6)    Intervenție POR: Extinderea și modernizarea adăpostului pentru animale

OCTOMBRIE

2019

20 000 0,41%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (7)    Intervenție POR: Construire de locuințe sociale NOIEMBRIE 2019 1800000 37,27%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (8)    Intervenție POCU: Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi

MARTIE

2020

700 000 33,81%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (9)    Intervenție POCU: Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft

MARTIE

2020

7,25% 150 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (10)    Intervenție POR: Schema de minims pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale

MARTIE

2020

300000 6,21%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (11)    Intervenție POCU: Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

MARTIE

2020

12,08% 250 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (12)    Intervenție POR: Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

NOIEMBRIE

2019

140000 2,90%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (13)    Intervenție POR: Construire și dotare centre comunitare integrate

NOIEMBRIE

2019

400 000 8,29%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (14)    Intervenție POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat

NOIEMBRIE

2019

20,29% 420 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (15)    Intervenție POR: Modernizarea cantinei sociale

NOIEMBRIE

2019

100 000 2,07%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (16)    Intervenței POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool SEPTEMBRIE   2019 1600000 33,12%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (17)    Intervenție POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip afterschool, oferirea de subvenții, etc. SEPTEMBRIE  2019 7,25% 150 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (18)    Intervenție POR: Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate IANUARIE 2020 255 000 5,28%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (19)    Intervenție POCU: Frigiderul comunitar

FEBRUARIE

2020

0,97% 20 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (20)    Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri

FEBRUARIE

2020

2,41% 50 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (21)    Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. Cu participarea comunității SEPTEMBRIE 2019 2,41% 50 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (22)    Intervenție POR: Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale IANUARIE 2020 20000 0,97 %
GAL Plaiuri Someșene Gherla (23)    Intervenție POCU: Construire și promovarea brand local

MARTIE

2020

3,38% 70 000

Bugetul total al Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Gherla este de 7.290.000 EURO dintre care: 4.830.000 EURO investiții pe Programul Operational Regional, 2.070.000 EURO investiții din cadrul Programului Operational Capital Uman si 390.000 EURO din Bugetul Local.