Calendarul Lansarii apelurilor de selectie de fise de proiecte pentru interventiile POCU și POR ale SDL Gherla: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!

PUBLICAT SPRE CONSULTARE LA 06.05.2021

Nr.

Apel

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

06.07.2021, ora:12:00 20.08.2021, ora 12:00 M7. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 500.000 30.000 500.000

 

 

 

500.000

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene

 

 

2.

09.08.2021, ora:12:00 23.09.2021, ora 12:00 M7. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 300 000 101.000 300.000 300.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

06.07.2021, ora:12:00

20.08.2021, ora:12:00

 

 

M6. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

 

140 000

 

30000

 

140 000

 

140 000

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
4. 06.07.2021, ora:12:00

 

20.08.2021, ora:12:00

 

M.10. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 19 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale

165 000

 

30.000

165 000

 

 

165 000

 

POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

 

5.

06.07.2021, ora:12:00

20.08.2021, ora:12:00

 

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 30.000 100.000

 

 

100.000

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene

 

6.

 

06.07.2021, ora:12:00

20.08.2021, ora:12:00 M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă F.I 9 – Modernizarea infrastructurii în vederea creării unui Centru de consiliere, formare și orientare vocațională. 50 000 30000 50000 50000 POR 3 GAL Plaiuri Someșene
7. 06.07.2021, ora:12:00

20.08.2021, ora:12:00

 

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 30.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

8.

06.07.2021, ora:12:00

20.08.2021, ora:12:00

 

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 30.000 50.000

 

 

 

 

95.000

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
  06.07.2021, ora:12:00 20.08.2021, ora:12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 30.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

06.07.2021, ora:12:00

20.08.2021, ora:12:00

 

M.8.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.880.000 30.000 1.880.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.880.000

POR

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene

 

10.

09.08.2021, ora:12:00

23.09.2021, ora 12:00

 

M.8.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 150.000 POCU 4. GAL Plaiuri Someșene
11. 06.07.2021, ora:12:00

20.08.2021, ora:12:00

 

M.7.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 30.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene

 

12.

09.08.2021, ora:12:00

23.09.2021, ora 12:00

 

M. 5 Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile F.I. 10 Programe de ucenicie,       formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulț 360 000 101 000 360 000 360 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
13. 09.08.2021, ora:12:00

23.09.2021, ora 12:00

 

M 9 Programe de inovare social

 

F.I 18 Frigider comunitar, biblioteca de lucruri și campanii de informare în diverse domenii 110 000 101 000 110 000 110 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene

14.

 

 

09.08.2021, ora:12:00

23.09.2021, ora 12:00

 

M3 Îmbunătățirea condițiilor locative F.I.6 Intervenția 6- Facilitare comunitară și asistență juridică prin reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă sau care condiționează obținerea drepturilor de asistență socială, inclusiv măsuri de încadrare a copiilor în creșă/scoală și reîncadrare pe piața muncii 150000 101000 150000 150000 POCU 2 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

Propunere calendar de lansare apelurilor de selecție, interventiile POCU și POR

PUBLICAT SPRE CONSULTARE LA 05.04.2021

Nr.

Apel

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.2021, ora:12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2021, ora 12:00

M7. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 500.000 30.000 500.000

 

 

 

500.000

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene

 

 

2.

20.05.2021, ora:12:00 05.07.2021, ora 12:00 M7. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 300 000 101.000 300.000 300.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.2021, ora:12:00

 

 

 

 

 

18.06.2021, ora 12:00

 

M6. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

 

140 000

 

30000

 

140 000

 

140 000

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
4. 04.05.2021, ora:12:00

18.06.2021, ora 12:00

 

M.10. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 19 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale

165 000

 

30.000

165 000

 

 

165 000

 

POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

 

5.

 

04.05.2021, ora:12:00

 

18.06.2021, ora 12:00

 

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 30.000 100.000

 

 

100.000

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene

 

6.

 

04.05.2021, ora:12:00

 

18.06.2021, ora 12:00

 

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă F.I 9 – Modernizarea infrastructurii în vederea creării unui Centru de consiliere, formare și orientare vocațională. 50 000 30000 50000 50000 POR 3 GAL Plaiuri Someșene
7. 04.05.2021, ora:12:00

18.06.2021, ora 12:00

 

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 30.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

8.

04.05.2021, ora:12:00

18.06.2021, ora 12:00

 

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 30.000 50.000

 

 

 

 

95.000

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
   04.05.2021, ora:12:00  18.06.2021, ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 30.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

04.05.2021, ora:12:00

18.06.2021, ora 12:00

 

M.8.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.880.000 30.000 1.880.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.880.000

POR

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene

 

10.

14.05.2021, ora:12:00

30.06.2021, ora 12:00

 

M.8.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 150.000 POCU 4. GAL Plaiuri Someșene
11. 04.05.2021, ora:12:00

18.06.2021, ora 12:00

 

M.7.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 30.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene

 

12.

14.05.2021, ora:12:00

30.06.2021, ora 12:00

 

M. 5 Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile F.I. 10 Programe de ucenicie,       formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulț 360 000 101 000 360 000 360 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
13. 20.05.2021, ora:12:00

05.07.2021, ora 12:00

 

M 9 Programe de inovare social

 

F.I 18 Frigider comunitar, biblioteca de lucruri și campanii de informare în diverse domenii 110 000 101 000 110 000 110 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene

14.

 

 

20.05.2021, ora:12:00

05.07.2021, ora 12:00

 

M3 Îmbunătățirea condițiilor locative F.I.6 Intervenția 6- Facilitare comunitară și asistență juridică prin reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă sau care condiționează obținerea drepturilor de asistență socială, inclusiv măsuri de încadrare a copiilor în creșă/scoală și reîncadrare pe piața muncii 150000 101000 150000 150000 POCU 2 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 

 

Calendarul lansării apelurilor de selecție acutalizat în 18.11.2020 în ședința Consiliului Director al GAL Plaiuri Someșene: AICI

Calendar adoptat de Consiliul Director în 30 octombrie 2020

 

Nr. crt

Data si ora lansarii 

apelului

Data si ora inchiderii 

apelului

Nr si denumirea măsurii SDL Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL Valoarea interventiei din SDL (EURO) Valoarea minima a unei fise de proiect (EURO) Valoarea maxima a unei fise de proiect (EURO) Valoarea totala a apelului (EURO)

Numele progr.

Operaț.

O.S. DENUMIRE GAL
1 M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2 M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft

 

150000 125000 150000 150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3 14.08.2020 ora 12:00 28.10.2020 ora 12:00 M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
4 12.11.2020 ora 12:00 27.12.2020 ora 12:00 M.1. Program de creștere a mobilității urbane F.I. 1 Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 50.000 50.000 50.000 50.000 POR 1 GAL PLAIURI SOMESENE
5 12.11.2020 ora 12:00 27.12.2020 ora 12:00 M.1. Program de creștere a mobilității urbane F.I. 2 Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii 45.000 30.000 45.000 45.000 POR 1 GAL PLAIURI SOMESENE
6 12.11.2020 ora 12:00 27.12.2020 ora 12:00 M.2. Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane F.I. 4 Instalarea/construcție toalete publice 100.000 30.000 100.000 100.000 POR 1 GAL PLAIURI SOMESENE
7 M.2. Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane F.I. 6 Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale 20.000 20.000 20.000 20.00020.000 POR 1 GAL PLAIURI SOMESENE
8 M.3. Îmbunătățirea condițiilor locative F.I. 7 Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 1.800.000 30.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL PLAIURI SOMESENE
9 M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile F.I  11 Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți 250 000 250 000 250 000 250 000

POCU

 

3 GAL PLAIURI SOMESENE
10 12.11.2020 ora 12:00 27.12.2020 ora 12:00 M3. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară F.I. 12 Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 140.000 30.000 140.000 140.000 POR 4 GAL PLAIURI SOMESENE
11

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

 

F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 30.000 400.000 400.000 POR 4 GAL PLAIURI SOMESENE
12 M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL PLAIURI SOMESENE
13 12.11.2020 ora 12:00 27.12.2020 ora 12:00 M.8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15 Modernizarea cantinei sociale

 

100.000 30.000 100.000 100.000 POR 4 GAL PLAIURI SOMESENE
14 M.9. Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional F.I. 16 Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 1.600.000 30.000 1.600.000 1.600.000 POR 4 GAL PLAIURI SOMESENE
15 12.11.2020 ora 12:00 27.12.2020 ora 12:00 M.9. Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional F.I. 17 Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc. 150.000 101.000 150.000 150.000 POCU 4 GAL PLAIURI SOMESENE
16 M.10. Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare F.I. 18 Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate 30.000 255.000 255.000 255.000 POR 4 GAL PLAIURI SOMESENE
17 M 11 Programe de inovare social                                             M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea F.I 19 Frigiderul comunitar      F.I. 20 Biblioteca de lucruri       F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității 120.000 101 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL PLAIURI SOMESENE
18 M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 20.000 POR 5 GAL PLAIURI SOMESENE

 

 

 VARIANTA 28 SEPTEMBRIE  2020

 

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora închiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational   O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

09.10.2020

ora 12:00

23.11.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.10.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU   3 GAL Plaiuri Someșene
4

19.10.2020

ora 12:00

17.11.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
5

19.10.2020

ora 12:00

17.11.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 30.000 45.000 45.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
6

19.10.2020

ora 12:00

17.11.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 30.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 30.000 1.800.000 1.800.000 POR   2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

19.10.2020

ora 12:00

17.11.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 30.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR   4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 30.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 30.000 100.000 100.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
14

28.09.2020

ora 12:00

13.11.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 30.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

24.08.2020

ora 12:00

08.10.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 101.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

28.09.2020

ora 12:00

13.11.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 30.000 255.000 255.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

120.000 101 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR   5 GAL Plaiuri Someșene

 

 

Varianta IULIE 2020

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

17.07.2020

ora 12:00

31.08.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
4

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
5

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 45.000 45.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
6

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 100.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 140.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 400.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 100.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
14

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 255.000 255.000 255.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

100 000 100 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 

 

VARIANTA 18 SEPTEMBRIE  2020

 

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational   O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

17.07.2020

ora 12:00

31.08.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU   3 GAL Plaiuri Someșene
4

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
5

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 30.000 45.000 45.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
6

28.09.2020

ora 12:00

13.11.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 30.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 30.000 1.800.000 1.800.000 POR   2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

28.09.2020

ora 12:00

13.11.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 30.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR   4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 30.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 30.000 100.000 100.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
14

28.09.2020

ora 12:00

13.11.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 30.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

24.08.2020

ora 12:00

08.10.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 101.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

28.09.2020

ora 12:00

13.11.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 30.000 255.000 255.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

120.000 101 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR   5 GAL Plaiuri Someșene

 

 

Varianta IULIE 2020

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

17.07.2020

ora 12:00

31.08.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
4

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
5

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 45.000 45.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
6

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 100.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 140.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 400.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 100.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
14

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 255.000 255.000 255.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

100 000 100 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 VARIANTA SEPTEMBRIE  2020

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational   O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

17.07.2020

ora 12:00

31.08.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU   3 GAL Plaiuri Someșene
4

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
5

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 30.000 45.000 45.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
6

14.09.2020

ora 12:00

29.10.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 30.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 30.000 1.800.000 1.800.000 POR   2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

14.09.2020

ora 12:00

29.10.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 30.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR   4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 30.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 30.000 100.000 100.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
14

17.09.2020

ora 12:00

02.11.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 30.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

24.08.2020

ora 12:00

08.10.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 101.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

14.09.2020

ora 12:00

29.10.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 30.000 255.000 255.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

120.000 101 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR   5 GAL Plaiuri Someșene

Varianta IULIE 2020

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

17.07.2020

ora 12:00

31.08.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
4

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
5

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 45.000 45.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
6

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 100.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 140.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 400.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 100.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
14

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 255.000 255.000 255.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

100 000 100 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 Varianta IUNIE 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2 Iulie August

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

 

ora 12:00

 

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 700 000 700 000 700 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
4

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
5

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 45.000 45.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
6

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 100.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
7

 

 

 

 

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
8

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene
9 M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 3 GAL Plaiuri Someșene
10 8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 140.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
11 M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 400.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12 M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 100.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
14

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

 

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 255.000 255.000 255.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
17

 

 

 

 

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

100 000 100 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

 

 

 

 

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 
Varianta SEPTEMBRIE 2019
Denumire GAL Orașul/ Municipiul Intervenția Suma lansata

% din

POCU

SDL

Total Suma lansata % din POR SDL
Luna/ An
GAL Plaiuri Someșene Gherla (1)    Intervenție POR: Extinderea și optimizarea retelei de piste de biciclete

DECEMBRIE

2019

50 000 1,04%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (2)    Intervenție POR: Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

DECEMBRIE

2019

45000 0,93%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (3)    Intervenție din bugetul local: Înființarea de servicii de transport public

DECEMBRIE

2019

120 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (4)    Intervenție POR: Instalarea / construcția de toalete publice

OCTOMBRIE

2019

100 000 2,07%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (5)    Intervenție buget local: Restaurarea și funcționalizarea Pieței Centrale/ Parcului Mic

OCTOMBRIE

2019

500 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (6)    Intervenție POR: Extinderea și modernizarea adăpostului pentru animale

OCTOMBRIE

2019

20 000 0,41%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (7)    Intervenție POR: Construire de locuințe sociale NOIEMBRIE 2019 1800000 37,27%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (8)    Intervenție POCU: Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi

MARTIE

2020

700 000 33,81%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (9)    Intervenție POCU: Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft

MARTIE

2020

7,25% 150 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (10)    Intervenție POR: Schema de minims pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale

MARTIE

2020

300000 6,21%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (11)    Intervenție POCU: Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

MARTIE

2020

12,08% 250 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (12)    Intervenție POR: Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

NOIEMBRIE

2019

140000 2,90%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (13)    Intervenție POR: Construire și dotare centre comunitare integrate

NOIEMBRIE

2019

400 000 8,29%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (14)    Intervenție POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat

NOIEMBRIE

2019

20,29% 420 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (15)    Intervenție POR: Modernizarea cantinei sociale

NOIEMBRIE

2019

100 000 2,07%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (16)    Intervenței POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool SEPTEMBRIE   2019 1600000 33,12%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (17)    Intervenție POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip afterschool, oferirea de subvenții, etc. SEPTEMBRIE  2019 7,25% 150 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (18)    Intervenție POR: Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate IANUARIE 2020 255 000 5,28%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (19)    Intervenție POCU: Frigiderul comunitar

FEBRUARIE

2020

0,97% 20 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (20)    Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri

FEBRUARIE

2020

2,41% 50 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (21)    Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. Cu participarea comunității SEPTEMBRIE 2019 2,41% 50 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (22)    Intervenție POR: Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale IANUARIE 2020 20000 0,97 %
GAL Plaiuri Someșene Gherla (23)    Intervenție POCU: Construire și promovarea brand local

MARTIE

2020

3,38% 70 000

Bugetul total al Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Gherla este de 7.290.000 EURO dintre care: 4.830.000 EURO investiții pe Programul Operational Regional, 2.070.000 EURO investiții din cadrul Programului Operational Capital Uman si 390.000 EURO din Bugetul Local.

 

 

 

VARIANTA AUGUST 2020

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational   O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

17.07.2020

ora 12:00

31.08.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU   3 GAL Plaiuri Someșene
4

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
5

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 45.000 45.000 45.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
6

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 100.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR   1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR   1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 POR   2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 140.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR   4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 400.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 100.000 100.000 100.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
14

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

24.08.2020

ora 12:00

08.10.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 101.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 255.000 255.000 255.000 POR   4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

100 000 100 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR   5 GAL Plaiuri Someșene

Varianta IULIE 2020

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2

17.07.2020

ora 12:00

31.08.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 350000 700 000 700 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
4

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
5

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 45.000 45.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
6

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 100.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
7

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
8

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene
9

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
10

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 140.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
11

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 400.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 100.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
14

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

20.07.2020

ora 12:00

03.09.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 255.000 255.000 255.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
17

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

100 000 100 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

14.08.2020

ora 12:00

28.09.2020

ora 12:00

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 

 

 Varianta IUNIE 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt

Data si ora lansarii  apelului Data si ora inchiderii  apelului

Nr si denumirea

Masurii din SDL

Nr. si denumirea fisei de interventie din SDL

Valoarea interventiei din SDL

[EURO]

Valoarea minima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea maxima a unei fise de proiect

[EURO]

Valoarea totala a apelului

[EURO]

Numele programului Operational O.S. DENUMIRE GAL
1

29.06.2020

ora 12:00

22.06.2020

ora 12:00

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

 

 

F.I.10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 300000 30000 300000 300000 POR 3 GAL PLAIURI SOMESENE
2 Iulie August

M.5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil

 

 

F.I. 9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 150000 125000 150000        150000 POCU 3 GAL PLAIURI SOMESENE
3

 

ora 12:00

 

ora 12:00

M 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU

 

F.I 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/formare/mentorat/ scheme de microgranturi euro 700 000 700 000 700 000 700 000 POCU 3 GAL Plaiuri Someșene
4

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 1

Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

50.000 50.000 50.000

50.000

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
5

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.1.

Program de creștere a mobilității urbane

F.I. 2

Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

45.000 45.000 45.000 45.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
6

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 4

Instalarea/construcție toalete publice

100.000 100.000 100.000

100.000

 

 

 

 

 

POR 1 GAL Plaiuri Someșene
7

 

 

 

 

M.2.

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane

F.I. 6

Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale

20.000 20.000 20.000 20.000 POR 1 GAL Plaiuri Someșene
8

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.3.

Îmbunătățirea condițiilor locative

F.I. 7

Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 POR 2 GAL Plaiuri Someșene
9 M6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile

F.I  11

Programe de ucenicie formare profesională consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 3 GAL Plaiuri Someșene
10 8. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară

F.I. 12

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

140.000 140.000 140.000

140.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
11 M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 13 Construire și dotare centre comunitare integrate 400.000 400.000 400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

POR 4 GAL Plaiuri Someșene
12 M8. Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate F.I. 14 Operaționalizare centru comunitar integrat 420.000 420.000 420.000 420.000 POCU 4 GAL Plaiuri Someșene
13

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.8.

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate

F.I. 15

Modernizarea cantinei sociale

100.000 100.000 100.000 100.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
14

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

 

ora 12:00

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar 1și eficientizării actului educațional

F.I. 16

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GAL Plaiuri Someșene
15

M.9.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional

F.I. 17

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.

150.000 150.000 150.000 POCU GAL Plaiuri Someșene
16

30.06.2020

ora 12:00

23.08.2020

ora 12:00

M.10.

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare

F.I. 18

Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate

255.000 255.000 255.000 255.000 POR 4 GAL Plaiuri Someșene
17

 

 

 

 

M 11 Programe de inovare social

M 12 Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

F.I 19 Frigiderul comunitar

F.I. 20 Biblioteca de lucruri

F.I 21 Campanie de informare, constinetizare și mobilizare în domenii prioritare ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității

100 000 100 000 100 000 100 000 POCU 5 GAL Plaiuri Someșene
18

 

 

 

 

M.13. Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate F.I. 22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 20.000 20.000 20.000 POR 5 GAL Plaiuri Someșene

 
Varianta SEPTEMBRIE 2019
Denumire GAL Orașul/ Municipiul Intervenția Suma lansata

% din

POCU

SDL

Total Suma lansata % din POR SDL
Luna/ An
GAL Plaiuri Someșene Gherla (1)    Intervenție POR: Extinderea și optimizarea retelei de piste de biciclete

DECEMBRIE

2019

50 000 1,04%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (2)    Intervenție POR: Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

DECEMBRIE

2019

45000 0,93%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (3)    Intervenție din bugetul local: Înființarea de servicii de transport public

DECEMBRIE

2019

120 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (4)    Intervenție POR: Instalarea / construcția de toalete publice

OCTOMBRIE

2019

100 000 2,07%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (5)    Intervenție buget local: Restaurarea și funcționalizarea Pieței Centrale/ Parcului Mic

OCTOMBRIE

2019

500 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (6)    Intervenție POR: Extinderea și modernizarea adăpostului pentru animale

OCTOMBRIE

2019

20 000 0,41%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (7)    Intervenție POR: Construire de locuințe sociale NOIEMBRIE 2019 1800000 37,27%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (8)    Intervenție POCU: Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi

MARTIE

2020

700 000 33,81%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (9)    Intervenție POCU: Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft

MARTIE

2020

7,25% 150 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (10)    Intervenție POR: Schema de minims pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale

MARTIE

2020

300000 6,21%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (11)    Intervenție POCU: Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

MARTIE

2020

12,08% 250 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (12)    Intervenție POR: Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

NOIEMBRIE

2019

140000 2,90%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (13)    Intervenție POR: Construire și dotare centre comunitare integrate

NOIEMBRIE

2019

400 000 8,29%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (14)    Intervenție POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat

NOIEMBRIE

2019

20,29% 420 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (15)    Intervenție POR: Modernizarea cantinei sociale

NOIEMBRIE

2019

100 000 2,07%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (16)    Intervenței POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool SEPTEMBRIE   2019 1600000 33,12%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (17)    Intervenție POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip afterschool, oferirea de subvenții, etc. SEPTEMBRIE  2019 7,25% 150 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (18)    Intervenție POR: Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate IANUARIE 2020 255 000 5,28%
GAL Plaiuri Someșene Gherla (19)    Intervenție POCU: Frigiderul comunitar

FEBRUARIE

2020

0,97% 20 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (20)    Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri

FEBRUARIE

2020

2,41% 50 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (21)    Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. Cu participarea comunității SEPTEMBRIE 2019 2,41% 50 000
GAL Plaiuri Someșene Gherla (22)    Intervenție POR: Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale IANUARIE 2020 20000 0,97 %
GAL Plaiuri Someșene Gherla (23)    Intervenție POCU: Construire și promovarea brand local

MARTIE

2020

3,38% 70 000

Bugetul total al Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Gherla este de 7.290.000 EURO dintre care: 4.830.000 EURO investiții pe Programul Operational Regional, 2.070.000 EURO investiții din cadrul Programului Operational Capital Uman si 390.000 EURO din Bugetul Local.