Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii –   DLRC Dezvoltarea locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) a fost introdusă  ca instrument nou de politică pentru a susţine coeziunea teritorială în perioada de programare 2014 – 2020. DLRC susţine abordarea nevoilor locale în zonele urbane şi rurale, precum şi a nevoilor specifice ale grupurilor-ţinta selectate Aceasta mobilizează capacităţile locale şi consolidează legăturile dintre actori din zonele pentru care se acorda sprijin .

DLRC sprijină dezvoltarea de strategii de calitate mai bună și cu obiective mai precise,
orientate în mod clar către rezultat și care iau în considerare evoluția condițiilor externe, iar în zonele urbane oferă posibilități enorme de abordare a anumitor provocări specifice din orașe  și de valorificare a potențialului neutilizat al cetățenilor, al întreprinderilor și al societății  civile de a contribui la dezvoltare.

Aplicarea DLRC în zonele urbane are ca obiective scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei și integrarea socială prin stimulare asocierii „de jos în  sus” a actorilor dintr-un teritoriu care elaborează și aplică strategii integrate și multisectoriale  de dezvoltare locală.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunită ii (DLRC) este un instrument pentru promovarea dezvoltării integrate și implicării comunităților în dezvoltarea locală prin  formarea unui parteneriat local. Parteneriatul local are rolul de a elabora și de a implementa o  strategie de dezvoltare locală integrată, beneficiind de finanțare pe termen lung, și deținând  puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.