Managerul de proiect – Coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât și al respectării procedurilor de lucru. Contribuie la atingerea scopurilor Grupului de Acțiune Locală, în special la implementarea cu succes a activităților Strategiei de Dezvoltare Locală și de facilitarea comunitară. Este responsabil cu coordonarea personalului angajat și de mobilizarea resurselor financiare necesare desfășurării activității asociației, de gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor statutare.

Facilitatorul comunitar – Rolul Facilitatorului este de a asigura coeziunea comunităților și crearea legăturii între comunitate acoperită de SDL și Asociatia Grupul de Actiune Locală Plaiuri Someșene. Facilitatorul va desfășura muncă de teren în teritoriul SDL, în strânsă legătură cu personalul responsabil al Asociației G.A.L. Plaiuri Someșene, cadrele didactice din școlile frecventate de copiii din ZUM, specialiști/furnizori de servicii în comunitate, distribuind informații de natură a antrena și de înțelege politicile susținute de asociație, de către grupurile țintă.

Coordonatorii de proiecte POR și POCU participă și contribuie la activitățile de implementare a proiectelor și strategiei asociației, prin următoarele: asigură legătura între Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene și instituțiile abilitate (AM / OIR / etc.); asigură suport în vederea elaborării documentației specifice, necesare în procesul de depunere a proiectelor prin intermediului SDL G.A.L: apeluri  de selecție/depunere de proiecte, formulare de evaluare și alte documente necesare conform viitoarelor ghidurilor;