Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 11.11.2020, Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).Azi, 31.10.2020,  GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în dezbatere publică GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
PENTRU INTERVENȚIA POCU – Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții etc.
în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.
nr. POCU/ GAL/ 2020/ 5/ nr.Apel 4/ OS 5.1./ 17 Formarea personalului si furnizarea de servicii de
tip afterschool, oferirea de subvenții.

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com până la data de  06.11.2020 ora 15:30Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE PENTRU INTERVENȚILE

Intervenție POCU – Frigiderul comunitar

Intervenție POCU – Biblioteca de lucruri

privind inovarea socială în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI

 

GHID

ANEXA 1 – Model Fișa de proiect

ANEXA 2 – Definitie indicatori

ANEXA 3 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

ANEXA 4 – DUCAE solicitant_lider

ANEXA 5 – DUCAE Partener

ANEXA 6 – Grila de evaluare tehnică și financiară

ANEXA 7 – Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii

ANEXA 8 – Consimțământ prelucrare date

ANEXA 9 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

ANEXA 10 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019

 

 Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE PENTRU INTERVENȚIA privind renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale, aferente intervențiilor SDL la GAL Plaiuri Someșene.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI

GHID

Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

 

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019

 Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE PENTRU INTERVENȚIA POCU – Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în
domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare
personală etc. cu participarea comunității
în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

 

DESCARCĂ GHID

 

ANEXA 1 – Model Fișa de proiect

ANEXA 2 – Definitie indicatori

ANEXA 3 – Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

ANEXA 4 – DUCAE solicitant_lider

ANEXA 5 – DUCAE Partener

ANEXA 6 – Grila de evaluare tehnică și financiară

ANEXA 7 – Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii

ANEXA 8 – Consimțământ prelucrare date

ANEXA 9 – Informații generale și exemple privind combaterea segregării

ANEXA 10 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 03.07.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE

pentru depunerea de fișe de proiecte aferente interveției privind extinderea și modernizarea adăpostului pentru animale, aferente intervențiilor SDL

la GAL Plaiuri Someșene.

Prezentul GHID vizează apelul de tip necompetitiv.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

GHID

                      Anexa 1 – Formularul fisei de proiect

Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative

Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C

Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 – Declaratie ndeductibilitate TVA – Model G

 

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

PENTRU INTERVENȚIA POCU – Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip
afterschool, oferirea de subvenții etc.
în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-Formarea-personalului-si-furnizarea-de-servicii-afterschool.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-ucenicie-POCU.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

PENTRU INTERVENȚIA POCU – Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți

în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID: 

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-Programe-de-ucenicie-formare-profesionala-consiliere-si-orientare-vocationala-etc.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-ucenicie-POCU.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică

GHIDUL SOLICITANTULUI
CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
PENTRU INTERVENȚIA POCU – Operaționalizare Centru comunitar integrat în cadrul SDL
Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID:  http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GHIDUL-SOLICITANTULUI-CONDIȚII-SPECIFICE-DE-ACCESARE-prezentare-25.11.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-CCI-POCU.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 19.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului

CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) -Acest ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 9.1, respectiv pentru depunerea de fișe de proiecte aferente interveției privind construire si dotare centre comunitare integrate, aferente intervențiilor SDL la GAL Plaiuri Someșene. Prezentul GHID vizează apelul de tip competitiv.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID:http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-POR-Construire-si-dotare-centre-comunitare-integrate.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-total-1.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019
Azi, 14.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului

CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-POR-UAT-GHERLA.pdf

CLICK AICI PENTRU ANEXE : http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-total.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019
Azi, 14.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILORPENTRU INTERVENȚIA POCU – Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate deconsiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi
în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND URMĂTOARELE LINKURI:

CLICK AICI PENTRU GHID

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/GSCS-Stimularea-infiintarii-de-noi-afaceri.pdf

CLICK AICI  PENTRU ANEXE :

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/anexe-ghid.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019
Azi, 11.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, Ghidul Solicitantului  ,,CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENEîn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC,, pentru Intervenția 10 din SDL: SCHEMA DE MINIMIS PENTRU pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale!

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND UMATORUL LINK:

http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.GSCS-Intreprinderile-de-economie-sociale-de-insertie.pdf

ANEXE: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/ANEXE-1.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019Azi, 11.06.2020, GAL PLAIURI SOMEȘENE, publică în consultare publică, Ghidul Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU INTERVENȚIA POCU – INFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE COMPONENTA SOFT

în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

GHIDUL SI ANEXELE ACESTUIA POT FI DESCĂRCATE URMARIND UMATOARELE LINK-uri GHID: http://plaiurisomesene.ro/gscs-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-componenta-soft/

ANEXE: http://plaiurisomesene.ro/wp-content/uploads/2020/06/ANEXE.pdf

Observațiile dumneavoastra pot fi transmise pe adresa de email galplaiurisomesene@yahoo.com sau depuse la sediul GAL de pe Str. Bobîlna nr.2 în timpul programului de lucru.

GHIDURILE AU FOST ELABORATE DE CCSE – GALAȚI ÎN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII nr.305.30.09.2019

 

Ghidurile specifice pentru Interventiile SDL – DRAFT:

GS_CS_POCU– pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Capital Uman – consultare publică

GS_CS_POR – pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Regional – consultare publică 

 


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică „Ghidul pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRCMĂSURI PENTRU PREVENIREA NEREGULILOR, FRAUDEI ȘI EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1387/02.04.2020

 

Sinteza modificărilor la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de
Investitii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)

 


 

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritara 9 – Sprijinirea REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN,

Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman publică Corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în Sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), aprobat prin Ordinul 2488/ 28/11/2019
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FRECVENTE cu privire la prevederile GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 ( O.S.5.1 POCU) : VEZI LISTA DE INTREBARI SI RASPUNSURI PT GS MYSMISDESCARCĂ GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

 


 

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate  de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1Orientări pentru GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20 000 LOCUITORI!