Ghidurile specifice pentru Interventiile SDL – DRAFT:

GS_CS_POCU– pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Capital Uman – consultare publică

GS_CS_POR – pentru fișele de proiect aferente Programului Operațional Regional – consultare publică 

 


 

MĂSURI PENTRU PREVENIREA NEREGULILOR, FRAUDEI ȘI EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1387/02.04.2020

 

Sinteza modificărilor la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de
Investitii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)

 


 

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritara 9 – Sprijinirea REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN,

Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman publică Corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în Sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), aprobat prin Ordinul 2488/ 28/11/2019
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FRECVENTE cu privire la prevederile GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 ( O.S.5.1 POCU) : VEZI LISTA DE INTREBARI SI RASPUNSURI PT GS MYSMISDESCARCĂ GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

 


 

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate  de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1Orientări pentru GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20 000 LOCUITORI!